thorton tomasetti.png

Logo Reads: Thornton Tomasetti (Green/Orange)